ตรวจสอบใบรับรอง

วิธีการตรวจสอบใบรับรอง

ภายใต้สำนักงานใหญ่ B-Advancy UK ประจำประเทศไทย

วิธีการตรวจสอบใบรับรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย B-Advancy Certification Thailand

1. ใบรับรองที่ออกโดย B-Advancy Certification Thailand ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก B-Advancy สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ B-Advancy Certification Thailand ส่ง email มาที่
B.advancy.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify B-Advancy Certificate
3. กดเข้าตรวจสอบด้วยตนเองใน Link : https://www.b-advancy.com/certificate.php
โดยระบุ หมายเลขใบรับรอง ชื่อบริษัท และประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
ดูรูปแบบใบรับรอง

 

How to verify B-Advancy certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the Certificate (Scan the QR code) Or
2. Send email to B.advancy.th@gmail.com to verify the certificate.
3. Client can verify their certificate by themselves : fill in the certificate number, company name, and country in this Link : https://www.b-advancy.com/certificate.php
View Certificate